دکتر محد قصابی جهرمی،دکتر استراتژی آینده نگاری کسب و کار، متخصص طراحی استراتژی رقابتی- بیزینس کوچ – ایجاد مارکتینگ پلن – بیزینس پلن – DBA

ورود یا ثبت نام در سایت

ورود / عضویت
بازگشت به سایت